Europeiska elevers röster – gör dem hörda!

Verktygslåda för lärare

Projektet stöds helhjärtat av Guy Verhofstadt, medordförande för ”konferensen om Europas framtid” och före detta premiärminister i Belgien.

 

En unik möjlighet

Tänk om dina elevers idéer kunde generera positiva förändringar för hela Europa! Det är faktiskt möjligt! Fram till våren 2022 uppmanas alla EU-medborgare att dela med sig av sina idéer för ett bättre Europa. Detta öppna samråd går under namnet ”konferensen om Europas framtid”. Engagera dig i processen. Hjälp dina elever att göra sina röster hörda!

"Konferensen” bygger på tre pelare

En digital plattform på samtliga EU-språk
Här kan du ladda upp dina idéer samt stödja och kommentera andras idéer.
Evenemang
Upplev deltagandedemokrati i klassrummet och anordna ditt eget evenemang. Det handlar om att resonera, lyssna respektfullt på varandras tankar och komma överens om idéer tillsammans. Se till att registrera ditt evenemang på plattformen så att du kan rapportera resultaten online. Dessutom kan du delta i andras evenemang.
Medborgarpaneler
800 slumpmässigt utvalda européer deltar i paneldiskussioner där de idéer som fått mest stöd diskuteras. De bästa förslagen presenteras sedan för beslutsfattare från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. Tillsammans bestämmer de vilka idéer som ska förverkligas. Klicka här för mer information.

Därför är det viktigt att dina elever deltar

”Konferensen om Europas framtid” lanserades i maj 2021 och är mer än bara en konferens. Det är ett öppet samråd som uppmanar alla européer att dela med sig av sina idéer om vilken typ av Europa de vill leva i. För ungdomar är detta en unik möjlighet att forma Europas framtid, det vill säga sin egen framtid. Därför uppmuntrar vi lärare i hela Europa att hjälpa sina elever att medverka.

Moritz, gymnasieelev

Hej. Jag går just nu på gymnasiet i Jena, en stad i östra Tyskland. Demokrati och delaktighet är något som bör främjas på alla utbildningsnivåer. Konferensen erbjuder en bra plattform för det!

Moritz, 19 år, Tyskland

Emma, universitetsstuderande på grundnivå

Hej, jag håller precis på att avsluta mina kandidatstudier i Haag. Som en del av min utbildning utarbetar jag dagligen idéer tillsammans med mina studiekamrater. Jag skulle verkligen vilja att min lärare uppmuntrade oss att dela med oss av våra idéer till andra européer på den digitala plattformen för konferensen om Europas framtid.

Emma, 22 år, Nederländerna

Lätt att integrera i dina lektioner

9 huvudteman

”Konferensen om Europas framtid” tar upp nio nyckelfrågor: från klimatförändringar till migration och utbildning. Därför kan den integreras i nästan vilken lektion som helst.

Här kommer ett exempel: Om du är biologilärare och pratar om biologisk mångfald kan du be dina elever utarbeta ett förslag som kan bidra till förbättringar. Ladda sedan upp det på den digitala plattformen. Lägg sedan upp det på den digitala plattformen.

Exempellektion ”Biologisk mångfald”

Under de första 45 minuterna kan du göra/uppdatera en teoretisk introduktion som en del av din lektionsplanering. Eleverna bör få information om människans inverkan på den biologiska mångfalden och om befintliga skyddsbestämmelser (exempelvis sådana som fastställer Natura2000-nätverket) samt miljöledning.

Nu är det dags för eleverna att själva bli aktiva. Syftet med den här modulen är att låta eleverna arbeta självständigt. I denna process bör de:

  • uppleva mångfald av åsikter
  • tillämpa kritiskt ifrågasättande
  • utveckla egna strategier för att ta fram lösningar.

Uppgiften måste vara tydligt formulerad. Exempelvis kan de gå samman i grupper om tre elever, utarbeta en egen idé och ladda upp den på webbplatsen för konferensen om Europas framtid.

Ett annat alternativ: Låt arbetsgrupperna välja en idé de gillar från plattformen för konferensen om Europas framtid och sedan försvara den inför klassen.

Du kan använda en av informationsvideorna som en introduktion till ämnet.

Under arbetsfasen kan du ge impulser. I bästa fall arbetar eleverna på skolans utrustning.

Efteråt, om eleverna inte laddar upp sina idéer själva, kan du ta över.

Dela med dig av dina erfarenheter till kollegor. Se till att europeiska elever får göra sina röster hörda!

Informationsvideor för eleverna

Officiell video från Europeiska kommissionen om hur man använder webbplatsen, redigerad av MeetEU.eu.

Officiell video från Europeiska kommissionen om hur man använder webbplatsen.

Fler tips för lärare

Elev- och lärarhörnan har tagits fram speciellt för lärare. Det är din guide för att medverka i ”konferensen om Europas framtid” – med exempel, videor och användbara länkar. Besök webbplatsen.

For more information, please view Frequently Asked Questions or contact us!

EU flag
Ett initiativ från MeetEU med stöd från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén.
MeetEU är ett initiativ av Tillsammans i EU-volontärer från hela Europa. Det är ett fristående volontärprojekt som inte finansieras av något politiskt parti eller någon näringslivsorganisation eller EU-myndighet.
Your Pan-European
Discussion Community
Hur ser ditt framtida Europa ut? Dela dina idéer på plattformen för konferensen om Europas framtid. Det är din chans att få säga vilken typ av Europa du vill leva i.