Glas evropskih učencev – naj se sliši!

Zbirka orodij za učitelje

Ta projekt uživa veliko podporo GUYA VERHOFSTADTA, sopredsednika Konference o prihodnosti Evrope in nekdanjega belgijskega premierja.

 

Edinstvena priložnost

. Kaj, če bi zamisli vaših učencev prinesle spremembo za vso Evropo? To je mogoče. Do pomladi 2022 so vsi državljani EU pozvani, da delijo svoje zamisli za boljšo Evropo. To odprto posvetovanje se imenuje Konferenca o prihodnosti Evrope. Bodite del te zgodbe. Pomagajte svojim učencem, da izrazijo svoje mnenje!

Konferenca temelji na treh stebrih

Digitalna platforma v vseh jezikih EU
Tukaj lahko naložite svoje zamisli oziroma podprete in komentirate zamisli drugih oseb.
Dogodki
Doživite participativno demokracijo v učilnici in organizirajte svoj dogodek. Gre za razmišljanje, spoštljivo medsebojno poslušanje zamisli in skupno dogovarjanje o zamislih. Svoj dogodek registrirajte na platformi, da boste lahko o rezultatih poročali v spletu. Prav tako se lahko udeležite dogodkov drugih.
Državljanski forumi
800 naključno izbranih Evropejcev bo sodelovalo na forumih in razpravljalo o zamislih z največ podpore. Najboljši predlogi se predstavijo odločevalcem iz Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta. Skupaj se odločijo, katere zamisli bodo obravnavali. Za dodatne podrobnosti obiščite

Zakaj je pomembno, da vaši učenci sodelujejo?

. Konferenca o prihodnosti Evrope, ki se je začela izvajati maja 2021, je več kot le konferenca. Gre za odprto posvetovanje, v okviru katerega so vsi Evropejci pozvani, da delijo svoje zamisli o Evropi, v kateri želijo živeti. Za mlade pa je to edinstvena priložnost, da oblikujejo prihodnost Evrope, svojo prihodnost.Zato učitelje po vsej Evropi pozivamo, da svojim učencem pomagajo sodelovati.

Moritz, srednješolec

Zdravo, trenutno zaključujem srednjo šolo v Jeni, mestu na vzhodu Nemčije. Demokracija in udeležba sta nekaj, kar je treba spodbujati na vsaki ravni izobraževanja. Konferenca pa je odlična platforma za to!

Moritz, 19 let, Nemčija

Emma, študentka dodiplomskega študija

Zdravo, ravno končujem dodiplomski študij v Haagu. V okviru študija vsakodnevno razvijam zamisli s sošolci. Navdušena bi bila, če bi nas profesor motiviral, da svoje zamisli delimo z drugimi Evropejci na digitalni platformi Konference o prihodnosti Evrope.

Emma, 22 let, Nizozemska

Enostavna vključitev v učno uro

9 ključnih tem

Konferenca o prihodnosti Evrope obravnava devet ključnih vprašanj: od podnebnih sprememb do migracij in izobraževanja. Zato jo je mogoče vključiti v skoraj vsako učno uro.

Primer: Če ste učitelj biologije, ki govori o biotski raznovrstnosti, učence prosite, naj pripravijo predlog, s katerim bodo pripomogli k izboljšavam. Nato ga naložite na digitalno platformo.

Vzorčna učna ura »Biotska raznovrstnost«

V prvih petinštiridesetih minutah lahko predstavite teoretični uvod oziroma osvežite znanje teorije. Učence je treba seznaniti z vplivom človeka na biotsko raznovrstnost, obstoječimi varstvenimi predpisi (kot so tisti, ki jih vključuje omrežje Natura 2000) in okoljskim ravnanjem.

Zdaj lahko učenci sami postanejo aktivni. Cilj tega modula je, da učenci delajo samostojno. Pri tem naj:

  • izkusijo raznolikost mnenj,
  • se kritično sprašujejo,
  • razvijejo lastne pristope za iskanje rešitev.

Naloga mora biti jasno opredeljena. Primer: Po trije učenci naj se združijo v skupine, sami ustvarijo zamisel in jo naložijo na spletno mesto Konference o prihodnosti Evrope.

Druga možnost: Delovne skupine lahko izberejo zamisel, ki jim je všeč na platformi Konference o prihodnosti Evrope, in jo zagovarjajo pred razredom.

Za uvod v temo lahko uporabite enega od videoposnetkov z razlago.

V delovni fazi lahko dajete spodbude. V najboljšem primeru naj učenci delajo s šolsko opremo.

Če učenci ne bodo sami naložili svojih zamisli, lahko to pozneje storite vi.

Delite svoje izkušnje s sodelavci. Poskrbite za to, da bo glas evropskih učencev slišan.

Videoposnetki z razlago za vaše učence

Uradni videoposnetek Evropske komisije o načinu uporabe spletnega mesta, uredil MeetEU.eu.

Uradni videoposnetek Evropske komisije o načinu uporabe spletnega mesta.

Več nasvetov za učitelje

Kotiček za učenje je bil razvit posebej za učitelje. To je vaš vodnik za sodelovanje v Konferenci o prihodnosti Evrope, ki vsebuje primere, videoposnetke in koristne povezave. Obiščite spletno mesto

Za več informacij glejte Frequently Asked Questions ali contact nami.

EU flag
Pobuda projekta MeetEU s podporo Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Evropskega odbora regij.
MeetEU je pobuda prostovoljcev skupnosti together.eu iz celotne Evrope. Gre za neodvisen prostovoljski projekt, ki ga ne financira nobena politična stranka, poslovna organizacija ali organ EU.
Your Pan-European
Discussion Community
Kakšna je vaša vizija prihodnosti Evrope? Delite svoje zamisli na platformi Konference o prihodnosti Evrope. To je vaša priložnost, da poveste, v kakšni Evropi želite živeti.