Hlas európskych študentov – zaistite, aby ho bolo počuť!

Súbor nástrojov pre učiteľov

Tento projekt s nadšením podporuje Guy Verhofstadt, spolupredseda Konferencie o budúcnosti Európy a bývalý belgický premiér.

 

Jedinečná príležitosť

Čo ak nápady vašich študentov priniesli zmenu pre celú Európu? Je to možné! Až do jari 2022 sa môžu všetci občania EÚ podeliť o svoje nápady pre lepšiu Európu. Tento otvorený dialóg sa nazýva „Konferencia o budúcnosti Európy“. Staňte sa súčasťou tohto príbehu. Pomôžte svojim študentom vyjadriť ich vlastné názory!

Konferencia stojí na troch pilieroch

Digitálna platforma vo všetkých jazykoch EÚ
Sem môžete nahrávať svoje nápady, presadzovať ich a komentovať nápady iných ľudí
Podujatia
Vyskúšajte si participatívnu demokraciu v triede a usporiadajte svoje vlastné podujatie. Ide o to, aby študenti zvažovali rôzne myšlienky, vždy si navzájom s rešpektom vypočuli jeden druhého a dohodli sa na spoločných nápadoch. Nezabudnite svoje podujatie zaregistrovať v rámci platformy, aby ste neskôr mohli online oznámiť, ako sa vydarilo. Okrem toho sa môžete zúčastniť podujatí ostatných účastníkov.
Občianske skupiny
800 náhodne vybraných Európanov diskutuje o nápadoch s najväčšou podporou. Najlepšie návrhy budú prednesené pred rozhodovacími orgánmi Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskej rady. Tieto inštitúcie budú spoločne rozhodovať o tom, ktoré nápady sa zrealizujú. Bližšie informácie

Prečo je dôležité, aby sa vaši študenti do tohto programu zapojili

Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá sa začala v máji 2021, nie je len konferenciou. Ide o otvorený dialóg, ktorý nabáda všetkých Európanov, aby sa podelili o svoje nápady, týkajúce sa Európy, v ktorej chcú žiť. Pre mládež je to jedinečná príležitosť utvárať budúcnosť Európy, a teda aj svoju vlastnú budúcnosť.Preto oslovujeme učiteľov z celej Európy, aby svojim študentom pomohli zapojiť sa do projektu.

Moritz, študent strednej školy

Ahoj! Práve maturujem na strednej škole v meste Jena, ktoré leží vo východnom Nemecku. Demokracia a participácia sú veci, ktoré by sa mali podporovať na každej úrovni vzdelávania. Konferencia na to poskytuje vynikajúcu platformu!

Moritz, 19 rokov, Nemecko

Emma, vysokoškolská študentka

Ahoj! Práve dokončujem bakalárske štúdium v Haagu. V rámci štúdia so svojimi kolegami dennodenne rozvíjame najrôznejšie myšlienky. Veľmi by sa mi páčilo, keby nás profesor motivoval, aby sme sa podelili o svoje nápady s ostatnými Európanmi v rámci digitálnej platformy Konferencie o budúcnosti Európy.

Emma, 22 rokov, Holandsko

Jednoduché začlenenie do výučby

9 hlavných tém

Konferencia o budúcnosti Európy sa zameriava na 9 hlavných tém : od klimatických zmien cez migráciu až po vzdelávanie. Preto ju možno začleniť takmer do každej školskej vyučovacej hodiny.

Napríklad: Pokiaľ učíte biológiu a práve preberáte biodiverzitu, na konci hodiny požiadajte študentov, aby vymysleli nejaký návrh na zlepšenie. Ten potom nahrajte na digitálnu platformu.

Vzorová vyučovacia hodina na tému „Biologická rozmanitosť“

Na prvých štyridsaťpäť minút si môžete naplánovať dokončenie alebo pripomenutie teoretického úvodu. Študenti by sa mali oboznámiť s vplyvom ľudí na biodiverzitu, so súčasnými ochrannými nariadeniami (ako sú nariadenia tvoriace sieť Natura 2000).

Teraz sa môžu do aktivity zapojiť samotní študenti. Cieľom tohto modulu je umožniť študentom pracovať samostatne. Pri tom by mali:

  • zistiť, ako sa prejavuje rozmanitosť názorov,
  • appliquer le questionnement critique,
  • nájsť vlastné prístupy k riešeniam.

Úloha musí byť jasne sformulovaná. Napríklad: Vytvorte trojčlenné skupinky, sami príďte s nejakým nápadom a nahrajte ho na webové stránky Konferencie o budúcnosti Európy.

Iná možnosť: Pracovné skupiny si z platformy Konferencie o budúcnosti Európy vyberú myšlienku, ktorá sa im páči, a obhajujú ju pred triedou.

Ako úvod do témy môžete použiť niektoré z vysvetľujúcich videí.

V pracovnej fáze môžete prichádzať s podnetmi. V ideálnom prípade pracujú študenti na vybavení školy.

Pokiaľ potom študenti sami svoje nápady nenahrajú, môžete to urobiť vy.

Podeľte sa o svoje skúsenosti s kolegami. Postarajte sa o to, aby bolo hlas európskych študentov počuť!

Vysvetľujúce videá pre vašich študentov

Oficiálne video Európskej komisie na tému, ako využívať webové stránky z lokality MeetEU.eu.

Oficiálne video Európskej komisie na tému, ako využívať webové stránky.

Ďalšie tipy pre učiteľov

Kútik na vzdelávanie vznikol špeciálne pre učiteľov. Je to váš sprievodca účasťou na Konferencii o budúcnosti Európy – s príkladmi, videami a užitočnými odkazmi. Navštívte lokalitu

For more information, please view Frequently Asked Questions or contact us!

EU flag
Iniciatíva MeetEU s podporou Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskeho výboru regiónov.
MeetEU je iniciatíva dobrovoľníkov together.eu z celej Európy. Ide o nezávislý dobrovoľnícky projekt, ktorý nie je financovaný žiadnou politickou stranou, obchodnou organizáciou ani inštitúciou EÚ.
Your Pan-European
Discussion Community
Ako podľa vás vyzerá Európa budúcnosti? Podeľte sa s nami o svoje nápady na platforme Konferencie o budúcnosti Európy. Máte príležitosť povedať, v akej Európe chcete žiť.