Niech głos europejskich uczniów zostanie usłyszany!

Zestaw narzędzi dla nauczycieli

Projekt cieszy się entuzjastycznym poparciem Guya Verhofstadta, współprzewodniczącego „Konferencji w sprawie przyszłości Europy” i byłego premiera Belgii.

 

Wyjątkowa okazja

A gdyby tak pomysły Waszych uczniów przyniosły pozytywne zmiany w całej Europie? To jest możliwe! Do końca zimy 2022 r. wszyscy obywatele UE mogą udostępniać swoje pomysły na to, jak Europa mogłaby stać się lepsza. Te otwarte konsultacje noszą nazwę „Konferencji w sprawie przyszłości Europy”. Zostań częścią historii. Nagłośnij pomysły swoich uczniów!

„Konferencja” opera się na trzech filarach

Platforma cyfrowa we wszystkich językach UE
Tutaj można przesyłać pomysły, a także przeglądać i komentować pomysły innych.
Wydarzenia
Zorganizuj własne wydarzenie i pokaż uczniom w klasie, jak działa demokracja uczestnicząca. Chodzi o debatę, słuchanie z szacunkiem swoich pomysłów i wypracowywanie wspólnego stanowiska. Nie zapomnij zarejestrować wydarzenia na platformie, aby móc zgłosić wyniki online. Możesz też brać udział w wydarzeniach innych osób.
Panele obywatelskie
800 losowo wybranych Europejczyków weźmie udział w panelach, by dyskutować na temat najpopularniejszych pomysłów. Najlepsze propozycje są przedstawiane decydentom w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Radzie Europy. Wspólnie decydują, które pomysły zostaną zrealizowane. Więcej informacji

Dlaczego udział uczniów jest ważny

Rozpoczęta w maju 2021 roku „Konferencja w sprawie przyszłości Europy” to coś więcej niż tylko konferencja. To otwarte konsultacje, w których mogą wypowiedzieć się wszyscy Europejczycy, zgłaszając pomysły na Europę, w której chcą żyć. Dla młodzieży jest to wyjątkowa okazja do kształtowania własnej przyszłości i przyszłości Europy. Dlatego wzywamy nauczycieli z całej Europy, aby pomagali uczniom wziąć udział w tej inicjatywie.

Moritz, uczeń liceum

Cześć, obecnie jestem w klasie maturalnej w Jenie, mieście we wschodnich Niemczech. Uważam, że demokracja i partycypacja powinny być promowane na każdym poziomie edukacji. Konferencja jest do tego świetną platformą!

Moritz, 19 lat, Niemcy

Emma, studentka studiów licencjackich

Hej, właśnie kończę studia licencjackie w Hadze. Na uniwersytecie codziennie dyskutujemy z koleżankami i kolegami na temat różnych pomysłów. Chciałabym, żeby mój profesor pomógł nam dzielić się naszymi pomysłami z innymi Europejczykami na platformie cyfrowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Emma, 22 lata, Holandia

Łatwa integracja z zajęciami lekcyjnymi

9 kluczowych motywów

„Konferencja w sprawie przyszłości Europy” porusza 9 kluczowych zagadnień: od zmian klimatu przez migrację po edukację. Integracja z dowolnymi zajęciami szkolnymi jest więc dość łatwa.

Na przykład: Jeśli uczysz biologii i prowadzisz zajęcia z bioróżnorodności, poproś uczniów, by pod koniec lekcji zgłosili pomysły radzenia sobie z tym problemem. Następnie prześlij te propozycje na platformę cyfrową.

Przykładowa lekcja „Bioróżnorodność”

W ciągu pierwszych czterdziestu pięciu minut możesz uzupełnić/odświeżyć wprowadzenie teoretyczne w ramach planowania lekcji. Uczniowie powinni być świadomi wpływu człowieka na bioróżnorodność, istniejących przepisów, które pozwalają ją chronić (takich jak te powołujące do życia sieć Natura 2000), a także znać funkcjonujące metody zarządzania środowiskiem.

Teraz uczniowie mogą sami zacząć aktywnie działać. Celem tego modułu jest umożliwienie studentom samodzielnej pracy. W ramach tych zajęć, powinni oni:

  • zetknąć się z różnorodnymi opiniami;
  • zadawać krytyczne pytania;
  • wypracować własne podejście do rozwiązań.

Zadanie musi być jasno sformułowane, na przykład: dobierzcie się w 3-osobowe grupy, samodzielnie opracujcie pomysł i zamieśćcie go w witrynie Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Inna opcja: Grupy robocze wybierają na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy pomysł, który im się podoba, i przedstawiają przed klasą argumenty przemawiające za jego realizacją.

Jako wprowadzenia do tematu możesz użyć jednego z filmów instruktażowych.

W fazie pracy możesz dodatkowo motywować uczniów. W sytuacji idealnej uczniowie pracują na przyborach szkolnych.

Następnie, jeśli uczniowie sami nie prześlą swoich pomysłów, możesz zrobić to za nich.

Podziel się swoim doświadczeniem z koleżankami i kolegami. Zadbaj o to, by głos europejskich uczniów został usłyszany!

Filmy instruktażowe dla uczniów

Oficjalny film Komisji Europejskiej na temat korzystania z witryny przygotowany przez inicjatywę MeetEU.eu.

Oficjalny film Komisji Europejskiej na temat korzystania z witryny.

Więcej wskazówek dla nauczycieli

Kącik edukacyjny został opracowany specjalnie dla nauczycieli. Jest to przewodnik po uczestnictwie w „Konferencji w sprawie przyszłości Europy” — zawierający przykłady, filmy i pomocne linki. Odwiedź witrynę

Aby uzyskać więcej informacji, zobac Często zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

EU flag
Inicjatywa MeetEU przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów.
MeetEU to inicjatywa wolontariuszy together.eu z całej Europy. Jest to niezależny projekt o charakterze wolontariatu, który nie jest finansowany przez żadną partię polityczną, organizację biznesową ani organ UE.
Your Pan-European
Discussion Community
Jak Twoim zdaniem powinna w przyszłości wyglądać Europa? Podziel się swoimi pomysłami na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. To Twoja szansa, aby powiedzieć, w jakiej Europie chcesz żyć.