De stem van de Europese studenten. Laat hem horen!

Toolkit voor docenten

Dit project wordt enthousiast ondersteund door Guy Verhofstadt, medevoorzitter van de 'Conferentie over de toekomst van Europa' en voormalig premier van België.

 

Een unieke kans

Wat als de ideeën van jullie leerlingen een verandering konden betekenen voor heel Europa? Dat is mogelijk! Alle EU-burgers zijn uitgenodigd om tot het voorjaar van 2022 hun ideeën voor een beter Europa te delen. Deze open raadpleging wordt de 'Conferentie over de toekomst van Europa' genoemd. Maak deel uit van dit verhaal. Help je leerlingen om hun stem te laten horen!

De 'Conferentie' is gebouwd op drie pijlers

Een digitaal platform in alle EU-talen
Hier kun je ideeën insturen, de ideeën van anderen onderschrijven en erop reageren.
Evenementen
Ervaar participatieve democratie in de klas en organiseer je eigen evenement. Hierin staan overleg, respectvol luisteren naar elkaars ideeën en samen overeenstemming bereiken over ideeën centraal. Registreer je evenement op het platform, zodat je de resultaten online kunt rapporteren. Daarnaast kun je ook evenementen van anderen bijwonen.
Burgerpanels
800 willekeurig geselecteerde Europeanen nemen deel aan panels en bespreken daarin de ideeën met de meeste steun. De beste voorstellen worden gepresenteerd aan de besluitvormers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Samen bepalen ze welke ideeën worden uitgevoerd. Ga voor meer informatie naar.

Waarom het belangrijk is dat leerlingen deelnemen

De 'Conferentie over de toekomst van Europa' is in mei 2021 gestart en is meer dan alleen een conferentie. Het is een open raadpleging, waarbij alle Europeanen worden uitgenodigd om hun ideeën te delen over het soort Europa waarin ze willen wonen. Voor de jeugd is dit een unieke gelegenheid om vorm te geven aan de toekomst van Europa, hun toekomst. Daarom roepen we docenten in heel Europa op om hun leerlingen te helpen deelnemen.

Moritz, middelbare scholier

Hallo, ik ben momenteel bezig met het laatste jaar van de middelbare school in Jena, een stad in Oost-Duitsland. Democratie en participatie zijn dingen die op elk onderwijsniveau moeten worden bevorderd. De conferentie biedt daarvoor een mooi platform.

Moritz, 19 jaar, Duitsland

Emma, studente

Hoi, ik ben net klaar met mijn bachelor in Den Haag. Als onderdeel van mijn studie ontwikkel ik dagelijks ideeën met mijn medestudenten. Ik zou het geweldig vinden als mijn docent ons zou aanmoedigen om onze ideeën met andere Europeanen te delen via het digitale platform van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Emma, 22 jaar, Nederland

Eenvoudig te gebruiken in de les

9 hoofdthema's

De 'Conferentie over de toekomst van Europa' behandelt 9 hoofdthema's, van klimaatverandering tot migratie tot onderwijs. Daarom kan het worden ingepast in bijna elke les.

Om een voorbeeld te geven: Als je biologieleraar bent en over biodiversiteit praat, kun je vragen of de leerlingen een voorstel voor verbetering willen ontwikkelen. Upload dit daarna naar het digitale platform.

Voorbeeldles Biodiversiteit

In de eerste vijfenveertig minuten kun je een theoretische inleiding geven als onderdeel van je lesplanning. Studenten moeten zich bewust worden van de menselijke impact op biodiversiteit en bestaande reguleringen voor natuurbescherming (zoals die voor Natura 2000) en milieubeheer.

Nu kunnen de leerlingen zelf aan de slag. Het doel van deze module is om studenten zelfstandig te laten werken. Daarbij moeten ze:

  • Meningsverschillen ervaren
  • Kritische vragen stellen
  • Hun eigen aanpak en oplossingen ontwikkelen.

De taak moet duidelijk zijn geformuleerd, bijvoorbeeld: maak groepjes van drie studenten, bedenk zelf een idee en upload het op de website van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Een andere optie is dat de werkgroepen op het platform van de Conferentie over de toekomst van Europa een idee kiezen dat ze leuk vinden en dit voor de klas verdedigen.

Je kunt een van de uitlegvideo's gebruiken als inleiding op het onderwerp.

In de werkfase kun je impulsen geven. Idealiter werken de studenten op apparaten van school.

Als de studenten hun ideeën na de les niet zelf uploaden, kun jij dat voor hun doen.

Deel je ervaring met je collega's. Zorg dat de stem van de Europese studenten wordt gehoord!

Uitlegvideo's voor leerlingen

Officiële video van de Europese Commissie over het gebruik van de website, bewerkt door MeetEU.eu.

Officiële video van de Europese Commissie over het gebruik van de website.

Meer tips voor docenten

De Leerhoek is speciaal ontwikkeld voor docenten. Het is je gids voor deelname aan de 'Conferentie over de toekomst van Europa' met voorbeelden, video's en handige links. Bezoek de site

For more information, please view Frequently Asked Questions or contact us!

EU flag
Een initiatief van MeetEU met de steun van het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's.
MeetEU is een initiatief van vrijwilligers van together.eu uit heel Europa. Het is een onafhankelijk vrijwilligersproject dat niet wordt gefinancierd door een politieke partij, bedrijfsorganisatie of EU-autoriteit.
Your Pan-European
Discussion Community
Hoe ziet jouw toekomstig Europa eruit? Deel je ideeën op het platform van de Conferentie over de toekomst van Europa. Het is jouw kans om te zeggen in wat voor soort Europa je wilt wonen.