Europos mokinių nuomonė – padėkite jiems būti išgirstiems!

Priemonių rinkinys mokytojams

Šį projektą labai palaiko vienas iš Konferencijos dėl Europos ateities pirmininkų ir buvęs Belgijos ministras pirmininkas GUY VERHOFSTADT.

 

Išskirtinė galimybė

Ar norėtumėte, kad jūsų mokinių pateiktos idėjos paskatintų pokyčius visoje Europoje? Tai įmanoma! Visi ES piliečiai kviečiami iki 2022 m. pavasario pateikti idėjų dėl labiau klestinčios Europos. Šios viešos konsultacijos vadinamos Konferencija dėl Europos ateities. Kurkite šią istoriją drauge. Padėkite savo mokiniams pasiekti, kad jie būtų išgirsti!

Konferencijos pagrindą sudaro trys dalykai:

Skaitmeninė platforma visomis ES kalbomis
Joje galite įkelti savo idėjas, palaikyti ir komentuoti kitų žmonių pateiktas idėjas
Renginiai
Pamokoje susipažinkite su dalyvaujamąja demokratija ir organizuokite savo renginį. Svarbiausi šio proceso aspektai yra svarstymas, pagarbus vienas kito idėjų išklausymas ir bendras sutarimas dėl jų. Būtinai užregistruokite savo renginį platformoje, kad galėtumėte pranešti rezultatus internetu. Be to, galite dalyvauti kitų organizuojamuose renginiuose
Piliečių forumas
800 atsitiktine tvarka atrinktų europiečių aptaria idėjas, kurias palaiko daugiausia žmonių. Geriausi pasiūlymai pateikiami Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos politikos formuotojams. Drauge jie nusprendžia, dėl kurių idėjų bus imtasi veiksmų. Daugiau informacijos

Kodėl svarbu, kad jūsų mokiniai dalyvautų

Konferencija dėl Europos ateities pradėta rengti 2021 m. gegužės mėn. ir aprėpia daug daugiau dalykų. Tai yra viešos konsultacijos, kuriose visi europiečiai gali dalytis savo idėjomis apie tai, kokioje Europoje jie nori gyventi. Jaunimui ši konferencija suteikia išskirtinę galimybę formuoti Europos ateitį – savo ateitį.Todėl raginame mokytojus visoje Europoje padėti mokiniams dalyvauti.

Moritz, vidurinės mokyklos mokinys

Sveiki, netrukus baigsiu vidurinę mokyklą Jenoje, Rytų Vokietijos mieste. Demokratija ir dalyvavimas – tai dalykai, kurie turėtų būti skatinami siekiant išsilavinimo bet kokiu lygiu. Konferencija puikiai tinka šiam tikslui!

Moritz, 19 metų, Vokietija

Emma, bakalauro studijų studentė

Sveiki, šiuo metu baigiu bakalauro studijas Hagoje. Studijuodama kasdien su bendraminčiais studentais kuriu idėjas. Būtų malonu, jei profesorius paskatintų mus dalytis idėjomis su kitais europiečiais skaitmeninėje Konferencijos dėl Europos ateities platformoje.

Emma, 22 metai, Nyderlandai

Paprastas įtraukimas į pamoką

Devynios pagrindinės temos

Konferencijoje dėl Europos ateities aptariami devyni pagrindiniai klausimai: nuo klimato kaitos iki migracijos bei švietimo. Todėl ją galima įtraukti į beveik bet kurią mokykloje dėstomą pamoką.

Toliau pateiktas pavyzdys. Jei esate biologijos mokytojas (-a) ir dėstote biologinės įvairovės tema, paprašykite mokinių pamokos pabaigoje parengti pasiūlymą, kaip pagerinti biologinę įvairovę. Tada įkelkite šį pasiūlymą į skaitmeninę platformą.

Pamokos biologinės įvairovės tema pavyzdys

Per pirmąsias keturiasdešimt penkias minutes galite užbaigti arba atnaujinti teorinį pristatymą (pamokos plano dalis). Mokinius reikėtų informuoti apie žmonių poveikį biologinei įvairovei, galiojančius apsaugos reglamentus, pvz., „Natura 2000“, ir aplinkosaugos vadybą.

Dabar mokiniai patys gali imtis veiksmų. Šio modulio tikslas – suteikti mokiniams galimybę dirbti savarankiškai. Tai darydami jie turėtų:

  • išklausyti įvairių nuomonių;
  • taikyti kritinio tyrinėjimo principus;
  • suformuoti savo požiūrį į sprendimus;

užduotis turi būti aiškiai suformuluota. Pavyzdys. Susiskirstykite į grupes po tris mokinius, sukurkite idėją ir įkelkite ją į Konferencijos dėl Europos ateities svetainę.

Kitas variantas. Darbo grupės Konferencijos dėl Europos ateities platformoje išsirenka patinkančią idėją ir ją pagrindžia klausant kitiems mokiniams.

Pristatydami temą galite naudoti vieną iš aiškinamųjų vaizdo įrašų.

Mokiniams dirbant galite juos įvairiai motyvuoti atlikti užduotį. Geriausia būtų, kad mokiniai dirbdami naudotų mokyklos įrangą.

Vėliau, jei mokiniai patys neįkels savo idėjų, galite atlikti tai už juos.

dalykitės patirtimi su kolegomis. Pasirūpinkite, kad Europos mokinių nuomonė būtų išgirsta!

Aiškinamieji vaizdo įrašai mokiniams

Oficialus Europos Komisijos vaizdo įrašas, kuriame paaiškinama, kaip naudotis svetaine (sumontuotas MeetEU.eu).

Oficialus Europos Komisijos vaizdo įrašas, kuriame paaiškinama, kaip naudotis svetaine.

Daugiau patarimų mokytojams

Mokymosi kampelis sukurtas specialiai mokytojams. Tai dalyvavimo Konferencijoje dėl Europos ateities vadovas, kuriame pateikiama pavyzdžių, vaizdo įrašų ir naudingų nuorodų. Apsilankykite svetainėje

Jei reikia daugiau informacijos, žr. Frequently Asked Questions arba contact mumis!

EU flag
„MeetEU“ iniciatyva, kurią palaiko Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Europos regionų komitetas.
„MeetEU“ yra together.eu savanorių iš visos Europos iniciatyva. Tai savarankiškas savanoriškos veiklos projektas, kurio nefinansuoja jokia politinė partija, verslo organizacija ar ES institucija.
Your Pan-European
Discussion Community
Kaip, jūsų manymu, turėtų atrodyti ateities Europa? Pateikite idėjų Konferencijos dėl Europos ateities platformoje. Tai galimybė išsakyti, kokioje Europoje norite gyventi.