Euroopa õpilaste hääl – tehke see kuuldavaks!

Õpetaja töövahendid

Seda projekti toetab entusiastlikult Euroopa tuleviku konverentsi kaasesimees ja Belgia endine peaminister Guy Verhofstadt.

 

Ainulaadne võimalus

Mis siis, kui teie õpilaste ideed toovad positiivse muutuse kogu Euroopale? See on võimalik! Kuni 2022. aasta kevadeni on kõik ELi kodanikud oodatud jagama oma ideid parema Euroopa nimel. Sellist avatud konsultatsiooni nimetatakse Euroopa tuleviku konverentsiks. Saage sellest osa. Aidake õpilastel oma nende kuuldavaks teha!

Konverents on üles ehitatud kolmele sambale

Digiplatvorm kõigis ELi keeltes
Siin saate oma ideid üles laadida, teiste inimeste ideid toetada ja kommenteerida
Sündmused
Kogege osalusdemokraatiat klassiruumis ja korraldage oma üritus. See seisneb arutlemises, üksteise ideede lugupidavas kuulamises ja üheskoos ideede kokkuleppimises. Registreerige kindlasti oma sündmus platvormil, et saaksite tulemustest veebis teatada. Lisaks saate osaleda teiste üritustel
Kodanikekogud
800 juhuslikult valitud eurooplast osalevad paneelides, et arutleda enim toetatud ideede üle. Parimad ettepanekud jõuavad Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu otsustajate lauale. Koos otsustavad nad, milliste ideede alusel hakatakse tegutsema Lisateabe saamiseks külastage

Miks on teie õpilaste osalemine oluline?

2021. aasta mais käivitatud Euroopa tuleviku konverents on midagi enamat kui lihtsalt konverents. See on avatud konsultatsioon, mis kutsub kõiki eurooplasi jagama oma ideid, millises Euroopas nad elada tahavad. Noorte jaoks on see ainulaadne võimalus kujundada Euroopa tulevikku, oma tulevikku.Seetõttu kutsumegi õpetajaid üle Euroopa, et nad aitaksid oma õpilastel osaleda.

Moritz, gümnaasiumiõpilane

Tere, olen lõpetamas gümnaasiumi Ida-Saksamaal asuvas linnas Jenas. Demokraatia ja osalemine on midagi, mida tuleks edendada igal haridustasemel. Konverents on selleks suurepärane platvorm!

Moritz, 19-aastane, Saksamaa

Emma, bakalaureuseõppe üliõpilane

Hei, ma olen lõpetamas Haagis oma bakalaureuseõpinguid. Õpingute raames arendan igapäevaselt ideid koos kaasüliõpilastega. Mulle meeldiks, kui mu õppejõud motiveeriks meid Euroopa tuleviku konverentsi digiplatvormil oma ideid teiste eurooplastega jagama.

Emma, 22-aastane, Holland

Lihtne oma õppetundi lõimida

9 põhiteemat

Euroopa tuleviku konverents käsitleb 9 põhiküsimust kliimamuutustest rände ja hariduseni. Seetõttu saab selle lõimida peaaegu igasse õppetundi.

Näiteks: kui olete bioloogiaõpetaja, kes räägib bioloogilisest mitmekesisusest, paluge oma õpilastel töötada välja ettepanek parenduste tegemiseks. Seejärel laadige see üles digiplatvormile.

Bioloogilise mitmekesisuse näidistund

Esimese neljakümne viie minuti jooksul saate oma tunni planeerimise osana lõpetada/värskendada teoreetilise sissejuhatuse. Õpilased peaksid olema teadlikud inimeste mõjust bioloogilisele mitmekesisusele, olemasolevatest kaitse-eeskirjadest (näiteks neist, mille alusel on loodud Natura2000 võrgustik) ja keskkonnajuhtimisest.

Nüüd saavad õpilased ise aktiivsed olla. Selle mooduli eesmärk on võimaldada õpilastel iseseisvalt töötada. Seda tehes peaksid nad:

  • kogema arvamuste mitmekesisust;
  • rakendama kriitilist küsitlemist;
  • töötama välja oma lähenemisviisid lahendustele.

Ülesanne peab olema selgelt sõnastatud, näiteks: koguge kolmest õpilasest koosnevad rühmad, looge ise idee ja laadige see üles Euroopa tuleviku konverentsi veebisaidile.

Teine võimalus: Töörühmad valivad Euroopa tuleviku konverentsi platvormilt välja endale meelepärase idee ja kaitsevad seda klassi ees.

Teema sissejuhatuseks võite kasutada üht selgitavat videot.

Tööfaasis saab õpilasi aktiveerida. Parimal juhul töötavad õpilased kooli seadmetel.

Hiljem, kui õpilased ise oma ideid üles ei laadi, võite seda ise teha.

Jagage oma kogemusi kolleegidega. Tehke Euroopa õpilaste hääl kuuldavaks!

Selgitavad videod teie õpilastele

Euroopa Komisjoni ametlik video veebisaidi kasutamise kohta, toimetaja MeetEU.eu.

Euroopa Komisjoni ametlik video veebisaidi kasutamise kohta.

Veel näpunäiteid õpetajatele

Õpinurk on välja töötatud spetsiaalselt õpetajatele. See on teie juhend Euroopa tuleviku konverentsil osalemiseks – koos näidete, videote ja abistavate linkidega. Külastage saiti

Lisateabe saamiseks vaadake Korduma kippuvaid küsimusis või või võtke meiega ühendust.t us!

EU flag
MeetEU algatus Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee toel.
MeetEU ir together.eu brīvprātīgo iniciatīva no visas Eiropas. Tas ir neatkarīgs brīvprātīgas dalības projekts, ko nefinansē neviena politiskā partija, biznesa organizācija vai ES iestāde.
Your Pan-European
Discussion Community
Milline näeb välja teie tuleviku Euroopa? Jagage oma ideid Euroopa tuleviku konverentsi platvormil. See on teie võimalus öelda, millises Euroopas soovite elada.