Hlas evropských studentů – postarejte se, aby byl slyšet!

Sada nástrojů pro učitele

Tento projekt s nadšením podporuje Guy Verhofstadt, spolupředseda „Konference o budoucnosti Evropy“ a bývalý belgický premiér.

 

Jedinečná příležitost

Co kdyby nápady vašich studentů přinesly změnu pro celou Evropu? Je to možné! Až do jara 2022 mohou všichni občané EU sdílet své nápady na lepší Evropu. Tento otevřený dialog se nazývá „Konference o budoucnosti Evropy“. Staňte se součástí tohoto příběhu. Pomozte svým studentům, aby se jejich názory prosadily!

Konference“ stojí na třech pilířích

Digitální platforma ve všech jazycích EU
Sem můžete nahrávat své nápady, prosazovat je a komentovat nápady jiných lidí
Akce
Vyzkoušejte si participativní demokracii ve třídě a uspořádejte vlastní akci. Jde o to, aby studenti zvažovali různé myšlenky, vždy se navzájem s respektem vyslechli a společně se dohodli na nějakých nápadech. Nezapomeňte svou akci zaregistrovat na platformě, abyste posléze mohli online oznámit, jak se vydařila. Kromě toho se můžete zúčastnit akcí ostatních
Panely občanů
800 náhodně vybraných Evropanů se účastní panelů a bude diskutovat o nápadech s největší podporou. Nejlepší návrhy budou předneseny před rozhodovacími orgány Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady. Ty budou společně rozhodovat o tom, které nápady budou realizovány. Bližší podrobnosti najdete na stránkách Further details

Proč je důležité, aby se vaši studenti této akce zúčastnili

„Konference o budoucnosti Evropy“, která byla zahájena v květnu 2021, je více než jen konference. Má formu otevřeného dialogu a vyzývá všechny Evropany, aby se podělili o své nápady ohledně Evropy, v jaké chtějí žít. .Pro mládež je to jedinečná příležitost utvářet budoucnost Evropy, a tedy svou budoucnost.Proto oslovujeme učitele z celé Evropy, aby svým studentům pomohli se do akce zapojit.

Moritz, student střední školy

Ahoj! Právě maturuji na střední škole v Jeně, což je město ve východním Německu. Demokracie a participace jsou věci, které by měly být podporovány na každé úrovni vzdělávání. Konference k tomu poskytuje skvělou platformu!

Moritz, 19 let, Německo

Emma, studentka vysoké školy

Ahoj! Právě dokončuji bakalářské studium v Haagu. V rámci studia se svými kolegy dennodenně rozvíjíme nejrůznější nápady. Dost by se mi líbilo, kdyby nás můj profesor motivoval ke sdílení našich nápadů s ostatními Evropany na digitální platformě Konference o budoucnosti Evropy.

Emma, 22 let, Nizozemsko

Snadné začlenění do výuky

9 stěžejních témat

„Konference o budoucnosti Evropy“ se zaměřuje na 9 hlavních témat: od klimatických změn přes migraci až po vzdělávání. Proto ji lze začlenit téměř do každé vyučovací hodiny.

Například: Pokud učíte biologii a právě probíráte biologickou rozmanitost, požádejte na konci hodiny studenty, aby vymysleli nějaký návrh na zlepšení. Ten pak nahrajte na digitální platformu.

Ukázka vyučovací hodiny na téma „Biologická rozmanitost”

Na prvních čtyřicet pět minut si můžete naplánovat dokončení nebo připomenutí teoretického úvodu. Studenti by měli být poučeni o vlivu lidí na biologickou rozmanitost, o stávajících ochranných nařízeních (jako jsou ty, které tvoří síť Natura 2000) a o řízení ochrany životního prostředí

Nyní se mohou aktivity chopit sami studenti. Cílem tohoto modulu je umožnit studentům pracovat samostatně. Při tom by měli:

  • vyzkoušet si prostředí, kde panuje rozmanitost názorů,
  • . klást kritické otázky,
  • vymyslet vlastní přístupy k řešení.

Úkol musí být jasně formulován. Například: Vytvořte skupinky po třech, sami vytvořte nějaký nápad a nahrajte jej na webové stránky Konference o budoucnosti Evropy

Jiná možnost: Pracovní skupiny si z platformy Konference o budoucnosti Evropy vyberou myšlenku, která se jim líbí, a obhajují ji před třídou.

Jako úvod do tématu můžete použít jedno z vysvětlujících videí.

V pracovní fázi můžete přicházet s podněty. Ideálně pracují studenti na vybavení školy.

Pokud poté studenti sami své nápady nenahrají, můžete to udělat vy. Dejte o akci vědět: Podělte se o své zkušenosti s kolegy. Postarejte se, aby byl hlas evropských studentů slyšet!

Pokud poté studenti sami své nápady nenahrají, můžete to udělat vy.

Vysvětlující videa pro vaše studenty

Oficiální video Evropské komise na téma, jak používat webové stránky, vydává MeetEU.eu.

Oficiální video Evropské komise na téma, jak používat webové stránky.

Další tipy pro učitele

Modul Evropa pro školy byl vyvinut speciálně pro učitele. Je to váš průvodce pro účast na „Konferenci o budoucnosti Evropy“ – s příklady, videy a užitečnými odkazy. Navštivte stránky

Chcete-li získat více informací, nahlédněte do sekce Nejčastější dotazys nebo nás kontaktujtet us!

EU flag
Iniciativa MeetEU za podpory Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropského výboru regionů.
MeetEU je iniciativa dobrovolníků together.eu z celé Evropy. Jde o nezávislý dobrovolnický projekt, který není financován žádnou politickou stranou, obchodní organizací ani orgánem EU.
Your Pan-European
Discussion Community
Jak podle vás vypadá Evropa budoucnosti? Podělte se o své nápady na platformě Konference o budoucnosti Evropy. Máte příležitost říci, v jaké Evropě chcete žít.